חוזר מס הכנסה 7/2002 – ע"א 3348/97 פשמ"ג נגד דיקלה חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ סעיף 18(א) לפקודת מס הכנסה

חוזר מס הכנסה מס' 7/2002 – ע"א 3348/97 פשמ"ג נגד דיקלה חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ סעיף 18(א) לפקודת מס הכנסה

בתיק ע"א 3348/97 פשמ"ג נגד דיקלה חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ, פד"א כ"ט עמ' 3 נתקבל ערעורו של פקיד השומה.

בפסק הדין בחן ביהמ"ש העליון את הפרשנות לסעיף 18(א) לפקודת מס הכנסה במיוחד בשאלה האם יש לראות ב"מענק יובל" בגדר "הוצאות אחרות כיוצא באלה" כאמור באותו הסעיף.

בקשתה של דיקלה לקיים נוסף (דנ"א 7309/01) נדחתה ביום 18.3.02 שכן לא נמצא כי החידוש שבהלכה שנקבעה בפסק הדין מצדיקה קיום דיון נוסף.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 7/2002