בדיקת חישוב מס שבח

בדיקת חישוב מס שבח

 

מס שבח מוטל מכוח חוק מיסוי מקרקעין על זכויות במקרקעין בישראל.

החוק כולל הוראות רבות ומורכבות לגבי אופן חישוב הרווח מן המקרקעין, פטורים מלאים או חלקיים ממס שבח, הוראות שעה, שיעור מס שונים, חישוב מס שבח וכו'.

חישוב מס שבח יכול להיערך בחלופות שונות ולקחת מאפיינים ייחודיים של העסקה וכן להתחשב במאפיינים האישיים של מוכר המקרקעין.

במשרדנו רואי חשבון אשר מתמחים בתחום מיסוי מקרקעין מעל 20 שנה ומציעים שירות ייחודי של בדיקת חישוב מס שבח ובחינת אלטרנטיבות להפחתת סכום מס השבח.

 

ניתן לבצע את הבדיקה עוד בטרם הגשת הדיווח הראשונית של חישוב מס שבח במסגרת שומה עצמית מס שבח.

יחד עם זאת, ניתן גם לבצע את בדיקת חישוב מס שבח, גם לאחר הדיווח והוצאת שומת מס שבח על ידי משרד מיסוי מקרקעין, לתקן את השומה במידת הצורך ולקבל החזר מס שבח

 

מומלץ לבצע את בדיקת חישוב מס שבח, עוד לפני הדיווח הראשוני למשרד מיסוי מקרקעין ולבחון את תכנון המס האופטימאלי למקרה הספציפי.