בדיקת שומות מס שבח

בדיקת שומות מס שבח

 

מס שבח מוטל מכוח חוק מיסוי מקרקעין על זכויות נדל"ן בישראל.

החוק כולל הוראות רבות ומורכבות לדרך חישוב הרווח, פטורים מלאים או חלקיים, הוראות שעה, שיעור מס שונים, חישוב מס שבח וכו'.

במשרדנו רואי חשבון אשר מתמחים בתחום מיסוי מקרקעין מעל 20 שנה ומציעים שירות ייחודי של בדיקת שומות מס שבח ובחינת אלטרנטיבות להפחתת סכום מס השבח.

 

ניתן לבצע את הבדיקה עוד בטרם הגשת הדיווח הראשונית של שומה עצמית מס שבח.

יחד עם זאת, ניתן גם לבצע את בדיקת שומת מס שבח, לאחר הדיווח והוצאת שומת מס שבח על ידי משרד מיסוי מקרקעין, לתקן את השומה במידת הצורך ולקבל החזר מס שבח

 

מומלץ לבצע את בדיקת שומת מס שבח, עוד לפני הדיווח הראשוני למשרד מיסוי מקרקעין ולבחון את תכנון המס האופטימאלי למקרה הספציפי.