דע זכויותיך וחובותיך מדריך למוכר רוכש זכות במקרקעין לשנת 2018

דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2018 
כמידי שנה מפרסמת רשות המסים מדריך לנישומים אשר מכרו או רכשו זכות במקרקעין הכולל את הנושאים להלן: 
  • אופן הגשת ההצהרה על מכירת/ רכישת זכות במקרקעין. 
  • מסמכים וטפסים אשר יש לצרף להצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין. 
  • תשלום מס וגבייתו. 
  • טבלאות חישוב. 
  • מידע כללי - רשימת משרדים אזוריים, מועדי קבלת קהל במשרדים, אגרות בעד פעולות ושירותים.
ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים
לחץ כאן לדע זכויותיך וחובותיך - מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2018