דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2012

דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2012 

מדריך זה המפורסם על ידי רשות המסים כולל את הדברים להלן: 

  • הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין.  
  • אופן הגשת ההצהרה. 
  • מסמכים וטפסים אשר יש לצרף להצהרה. 
  • חישוב מס הרכישה, פטורים והקלות. 
  • תשלום המס וגבייתו. 
  • טבלאות חישוב. 
  • מידע כללי - רשימת משרדים אזוריים, מועדי קבלת קהל במשרדים, אגרות בעד פעולות ושירותים.  

 לחץ כאן ל- מדריך רשות המסים - דע את זכויותיך וחובותיך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2012

ראה גם: החזר מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים