דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2013

דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2013 

כמידי שנה מפרסמת רשות המסים מדריך מעודכן אשר כולל את הדברים להלן: 

  • הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין.  
  • אופן הגשת ההצהרה. 
  • מסמכים וטפסים אשר יש לצרף להצהרה. 
  • תשלום המס וגבייתו. 
  • טבלאות חישוב. 
  • מידע כללי - רשימת משרדים אזוריים, מועדי קבלת קהל במשרדים, אגרות בעד פעולות ושירותים.

 

 לחץ כאן ל- מדריך רשות המסים - דע את זכויותיך וחובותיך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2013

ראה גם החזר מס שבח