דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2015

דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2015 

מדריך רשות המסים כולל את הנושאים להלן: 

  • הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין.  
  • אופן הגשת ההצהרה. 
  • מסמכים וטפסים אשר יש לצרף להצהרה. 
  • חישוב מס שבח, הקלות ופטורים. 
  • חישוב מס הרכישה, פטורים והקלות. 
  • תשלום המס וגבייתו. 
  • טבלאות חישוב. 
  • מידע כללי - רשימת משרדים אזוריים, מועדי קבלת קהל במשרדים, אגרות בעד פעולות ושירותים.

ראה גם החזר מס שבח, חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים

לחץ כאן למדריך המלא