דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2016

דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2016 
מדריך רשות המסים כולל את הנושאים להלן: 
  • הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין. 
  • אופן הגשת ההצהרה. 
  • מסמכים וטפסים אשר יש לצרף להצהרה. 
  • חישוב מס רכישה, פטורים והקלות. 
  • תשלום המס וגבייתו. 
  • טבלאות חישוב. 
  • מידע כללי - רשימת משרדים אזוריים, מועדי קבלת קהל במשרדים, אגרות בעד פעולות ושירותים.
 ראה גם החזר מס שבח, חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים
לחץ כאן לדע זכויותיך וחובותיך - מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2016