דע זכויותיך וחובותיך מס הכנסה לשנת 2016

דע זכויותיך וחובותיך מס הכנסה לשנת 2016

להלן הפרקים אשר כלולים במדריך מס הכנסה:

פרק א' – מי חייב להגיש דוח על הכנסה?

פרק ב' – הגשת הדוח ותשלום המס

פרק ג' – מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח

פרק ד' – הסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו (דין וחשבון של יחיד)

פרק ה' – מעבר לגבי תום תחולתו של חוק מס הכנסה

פרק ו' – פטורים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים ממס (בשנת המס 2016)

פרק ז' – טבלאות לחישוב המס

פרק ח' – מקדמות, ניכוי במקור, תשלומים על חשבון המס

פרק ט' – טבלאות, מדדים ורשימות

פרק י' – כל מה שרצית לדעת על קבלת "מענק עבודה" מכוח חוק "מס הכנסה שלילי"

(עבור שנת המס 2016 – שכירים ועצמאים

נספח - מדריך מע"מ (מס ערך מוסף) לעוסק חדש

            מפתח עניינים

            כתובות משרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

 

לחץ כאן למסמך המלא

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן