דע זכויותיך וחובותיך מס הכנסה לשנת 2017

דע זכויותיך וחובותיך מס הכנסה לשנת 2017

להלן הפרקים אשר כלולים במדריך מס הכנסה:

פרק א' – מי חייב להגיש דוח על הכנסה?

פרק ב' – הגשת הדוח ותשלום המס

פרק ג' – מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח

פרק ד' – הסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו (דין וחשבון של יחיד)

פרק ה' – מעבר לגבי תום תחולתו של חוק מס הכנסה

פרק ו' – פטורים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים ממס (בשנת המס 2017)

פרק ז' – טבלאות לחישוב המס

פרק ח' – מקדמות, ניכוי במקור, תשלומים על חשבון המס

פרק ט' – טבלאות, מדדים ורשימות

פרק י' – כל מה שרצית לדעת על קבלת "מענק עבודה" מכוח חוק "מס הכנסה שלילי"

(עבור שנת המס 2017 – שכירים ועצמאים

נספח - מדריך מע"מ (מס ערך מוסף) לעוסק חדש

            מפתח עניינים

            כתובות משרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

 

לחץ כאן לדע זכויותיך וחובותיך מס הכנסה 2017

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן