הארכת תוקף תשלום מקדמות מס שבח על ידי רוכש זכות במקרקעין עד ליום 28/2/2014

הארכת תוקף תשלום מקדמות מס שבח על ידי רוכש זכות במקרקעין עד ליום 28/2/2014 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת תוקף סעיף מקדמות מס שבח בחוק מיסוי מקרקעין, המטיל חובה על הרוכש זכות במקרקעין לשלם מקדמה לרשות המסים על חשבון מס השבח אשר יחול על המוכר וזאת מתוך כספי התמורה החוזית, לחודשים נוספים עד ליום 28 בפברואר 2014. במקביל, בתקופה הקרובה תקודם הצעת חוק אשר תקבע את המקדמה כהוראת קבע. 

להודעת רשות המסים לחץ כאן

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים