הארכת תקופת הוראת השעה הקובעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7.11.2001 וישמשו לבניית דירות

הארכת תקופת הוראת השעה הקובעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7.11.2001 וישמשו לבניית דירות

פורסמה עמדת רשות המיסים כי הארכת תקופת הוראת שעה הקובעת שיעור מס מופחת בכפוף לתנאים שנקבעו במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7.11.01 יהיה בשיעור של 25% על כל השבח הריאלי.

 

לחץ כאן להארכת תקופת הוראת השעה הקובעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7.11.2001 וישמשו לבניית דירות

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים