הדיווח על עסקאות מקרקעין לעניין מס שבח ומס רכישה עובר לאינטרנט

מנהל רשות המסים מר משה אשר הודיע על פתיחת האפשרות להגיש דיווחים על עסקאות מקרקעין באמצעות דיווח מקוון באינטרנט.

בשלב זה הדיווח הינו וולונטרי ויהא ניתן להגיש את הדיווחים באופן ידני.

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים

לחץ כאן להודעת רשות המסים