הודעה בדבר ביטול הוראת ביצוע מס שבח 19/93 – "מכירה" לעניין מס שבח ומס רכישה

הודעה בדבר ביטול הוראת ביצוע מס שבח 19/93 – "מכירה" לעניין מס שבח ומס רכישה  

בעקבות פסק הדין בעניין עיריית ת"א ולאור העובדה שהוראת ביצוע מס שבח 19/93 לא יושמה בפועל במשך תקופה ארוכה, רשות המיסים מודיעה בזאת כי הוראת ביצוע מס שבח 19/93 בטלה. 

הוראת ביצוע חדשה הקובעת את אופן חישוב המס ועיתוי הטלתו, בהתאם לשיטה הדו שלבית, בעסקאות המשלבות חכירה ואופציה, תפורסם בקרוב.  

לחץ כאן להודעת רשות המסים

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים