הוצאות נסיעה לחול 2019

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה"ב. שיעור העלייה בשנת 2018 הסתכם ב- 2.176%. סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2019 יהיו איפה כלהלן:

-        לינה לפי קבלות ליממה

מ 125 עד 284 דולר

-        הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות

אם לא הוגשו קבלות על לינה

עד 80 דולר ליממה

133 דולר ליממה

-        שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה

עד 711 דולר לחודש

-        הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה

עד 62 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב- 25%: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.