הוצאות נסיעה לחו"ל שנת 2017

הוצאות נסיעה לחו"ל שנת 2017

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה"ב. שיעור העלייה בשנת 2016 הסתכם ב- 1.69%. סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2017 יהיו אפוא כלהלן:

לינה לפי קבלות

מ- 119 עד 272 דולר ליממה

הוצאות אחרות:

אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות

אם לא הוגשו קבלות על לינה

 

עד 76 דולר ליממה

128 דולר ליממה

שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה

עד 681 דולר לחודש

הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה

עד 60 דולר ליממה


רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב- 25%: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

ראה כאן את הסכומים המעודכנים לשנת 2018