הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 12-2004 - פטור למוסד ציבורי במכירת דירת מגורים מזכה אשר התקבלה בירושה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 12/2004 - פטור למוסד ציבורי במכירת "דירת מגורים מזכה" אשר התקבלה בירושה

(תיקון מס' 46 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963)

  1. ביום 17 במרץ 2000 נתקבל תיקון מס' 46 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), הקובע עילת פטור נוספת במכירת דירת מגורים מזכה על ידי מוסד ציבורי, וזאת במסגרת הוספת סעיף 49ב(6) לחוק. פטור זה הינו חלופי לפטור המוענק על פי סעיף 61 לחוק.
  1. התיקון קובע פטור למוסד ציבורי במכירת "דירת מגורים מזכה" אשר נתקבלה בידו בירושה.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 12/2004

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים