הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2012 קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2012

קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים – עדכון סכומים

 

ביום 21/12/2009 אושרו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התש"ע-2009.

בסעיף 1 לתקנות נקבע כי בעד פעולות ושירותים שנותן המנהל לפי בקשת מבקש, ובעד פעולות במסגרת עשיית שומה, תיגבה אגרה בהתאם לסוג הפעולה או השירות כמפורט.

בסעיף 2(א) לתקנות נקבע כי סכומי האגרה יתואמו ב-16 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תיקום לעומת המדד הבסיסי ויעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.

המדד הבסיסי הינו המדד שפורסם ב- 15 בינואר 2010.

מטרת הוראה זו לעדכן את סכומי האגרה.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2012

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים