הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (יולי 2002)

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (יולי 2002)

 

ביום 25 באפריל 1999 אישרה הכנסת את תיקון מספר 45 לחוק מיסוי מקרקעין, ובין השאר נקבעו בו תיקונים לעניין שיעורי מס הרכישה החל על דירות מגורים.

בקובץ התקנות 5989 מיום 25 ביוני 1999 פורסם, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשנ"ט – 1999, כדלקמן:

  • בתקנה 2(1) לתקנות במקום חיוב מס רכישה בשיעור 4.5% יבוא חיוב בשיעור 5%.
  • בתקנה 12(ב) לתקנות במקום חיוב במס רכישה בשיעור 4.5% יבוא חיוב בשיעור 5%.
  • בתקנה 16(ב)(3) לתקנות במקום חיוב מס רכישה בשיעור 4.5% יבוא חיוב בשיעור 5%.

תוקף התיקונים הינו מיום 1 בינואר 2000.

הוראת הביצוע באה לעדכן את מדרגות מס הרכישה כנדרש בחוק ובתקנות, ארבע פעמים בשעה, לגבי המקרים להלן:

  • עדכון מדרגות המס לדירות מגורים.
  • עדכון מדרגות המס למשק חקלאי.
  • עדכון מדרגות תקנה 12 – הקלה ל"עולה" על רכישת זכות במקרקעין.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2002

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים