הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2003 – הרפורמה במיסוי מקרקעין – איגודי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2003 – הרפורמה במיסוי מקרקעין – איגודי מקרקעין

הוראת סעיף 7 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג – 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין" או "החוק") קובעת כי מס השבח יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין.

בתאריך 24 במרץ 2002 פורסם בספר החוקים תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "תיקון 50").

במסגרת תיקון 50 בוצעו תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין אשר להם השלכה על הטלת המס בגין פעולה באיגוד מקרקעין.

מטרת הוראת ביצוע זאת הינה להציג את השלכות תיקון 50 בכל הקשור עם מיסוי פעולה באיגוד מקרקעין ובכלל זה הגדרת פעולה באיגוד, שיטת חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין, הטלת מיסי רכישה ומכירה בגין פעולה באיגוד וקביעת שיעורי המס אשר יחולו בפעולה באיגוד מקרקעין.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2003

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים