הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2015 – ניהול ומכירת נכסים בידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2015 – ניהול ומכירת נכסים בידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה

במטרה לסייע לחברה לממש את מטרותיה, נקבעו הוראות חוק המעניקות פטורים ממיסים ותשלומי חובה.

הוראות אלו מתייחסות ככלל ל-4 שלבים הבאים:

  • הקניית הנכסים לניהול החברה – מהווה לכל היותר הקנייה לנאמן ואינה אירוע מס.
  • השבת הנכסים ליורשים מהווה השלמת ההורשה ואינה אירוע מס. בנכסים שנרשמו ע"ש החברה מהווה העברה מנאמן לנהנה החייבת בדיווח אך פטורה ממיסים.
  • מכירת נכסים ע"י החברה – מהווה אירוע מס הפטור ממיסים בידי החברה.
  • השבת תמורת הנכס שמומש ליורשים שאותרו – חוק נכסי הנספים קובע כי במועד זה יחויבו היורשים במיסי השבח והרכוש שהחברה הופטרה מהם. הוראה זו תכליתה להשוות בין היורשים להם הושב הנכס ומימשו אותו והתחייבו בתשלום המיסים לבין היורשים שקיבלו מהחברה את תמורת הנכס שמומש על ידה בפטור. אלו ואלו זכאים לקבל את תמורת הנכס לאחר תשלום המיסים המתחייבים.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2015

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים