הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2012 מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (ינואר 2012)

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2012

מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (ינואר 2012)

ביום 31 באוקטובר 2007 התקבל בכנסת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), (תיקון מס' 59) התשס"ח – 2007 (להלן: "התיקון"/"תיקון מס' 59").

בתיקון הנ"ל תוקנו מספר הוראות בקשר למס הרכישה החל על דירה יחידה, וכן תוקנה תדירות עדכון מדרגות המס.

מטרת הוראה זו לפרט את עיקרי התיקון וכן לעדכן את מדרגות מס הרכישה.

  

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2012

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים