הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (ינואר 2002)

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (ינואר 2002)

 

ביום 25 באפריל 1999 אישרה הכנסת את תיקון מספר 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"א - 1965, ובין השאר נקבעו בו תיקונים לעניין שיעורי מס הרכישה על דירות מגורים (ראה הוראת ביצוע 2/2000).

בקובץ התקנות 5985 מיום 25 ביוני 1999 פורסם, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשנ"ט – 1999, כדלקמן:

  1. בתקנה 2(1) לתקנות במקום חיוב מס רכישה בשיעור 4.5% יבוא חיוב בשיעור 5%.
  2. בתקנות 12(ב) לתקנות במקום חיוב במס רכישה בשיעור 4.5% יבוא חיוב בשיעור 5%.
  3. בתקנות 16(ב)(3) לתקנות במקום חיוב מס רכישה בשיעור 4.5% יבוא חיוב בשיעור 5%.

תוקף התיקונים הינו מיום 1 בינואר 2000.

הוראת ביצוע זאת באה לעדכן את מדרגות מס הרכישה אשר נדרש בחוק ובתקנות, ארבע פעמים בשנה לגבי המקרים להלן:

  • עדכון מדרגות המס לדירות מגורים.
  • עדכון מדרגות המס למשק חקלאי.
  • עדכון מדרגות תקנה 12 – הקלה ל"עולה" על רכישת זכות במקרקעין.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2002

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים