הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2011 - פטור במכירת שתי דירות עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2011 - פטור במכירת שתי דירות עדכון סכומים

 

סעיף 49ה' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קובע פטור חד פעמי למוכר שתי דירות, בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה. הפטור ניתן בכפוף לתנאים מסויימים ובהגבלת שוויין של שתי הדירות הנמכרות. החוזר מפרט את התקרות אשר נקבעו לעניין זה.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2011 - פטור במכירת שתי דירות עדכון סכומים

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים