הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2000 – פטורים ממס מכירה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2000 – פטורים ממס מכירה

 ביום 23 במאי 2000 פורסמו בקובץ תקנות מס' 6036 תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה) התש"ס – 2000 (להלן: "התקנות").

הוראת ביצוע זו הינה משלימה להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 3/2000 – מס מכירה – תיקון מס' 45 לחוק מס שבח.

מטרת הוראת ביצוע זו הינה לפרט את רשימת הפטורים ממס מכירה תוך השוואה לפטורים ממס שבח.

  

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2000

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים