הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 14/2004 – מיסוי קרנות הון סיכון הפועלות בישראל והמשקיעים בהן

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 14/2004 – מיסוי קרנות הון סיכון הפועלות בישראל והמשקיעים בהן

ביום 23 בדצמבר 2001 הופצה הוראת ביצוע 24/2001 בנושא: "קריטריונים למתן אישור מקדמי למשקיעים תושבי חוץ בקרנות הון סיכון" (להלן: "הוראת ביצוע 24/2001").

בהוראת ביצוע 24/2001 תוארו מבנה קרנות הון הסיכון, פעילותן בישראל והקריטריונים לקבלת אישור מקדמי מנציב מס הכנסה לרבות הסדר המס על פי האישור המקדמי.

בעקבות הרפורמה במס הכנסה והמלצות ועדת רבינוביץ' בנושא, קוימו מספר מפגשים עם האיגוד הישראלי לקרנות הון סיכום ונחתמו בין נציבות מס הכנסה לבין האיגוד הסדרים באשר לקריטריונים החדשים לאישורים מקדמיים לקרנות הון סיכון (הסדר מיום 30/12/2002) ולמיסוי השותף הכללי בגין "דמי הצלחה" שמקבל מהקרן (הסדר מיום 6/4/2003). כמו כן, במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל אשר פורסם בספר החוקים ביום 1/6/2003 נקבעה סמכות בסעיף 63(ה) לפקודה לשינוי סיווג הכנסה של שותפויות מסוימות (קרנות הון סיכון) מהכנסה עסקית להכנסה הונית, בתנאים מסוימים.

מטרת הוראת ביצוע זו הינה לפרט את ההסדרים שנחתמו ואשר מופעלים החל מיום 1/1/2003. הוראת ביצוע זו מחליפה את הסעיפים הרלוונטיים בהוראת ביצוע 24/2001.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 14/2004