הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 15/2004 – ניכויים

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 15/2004 – ניכויים

מערכת ממוכנת לאישור נכות לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה – שאילתה IS95

שאילתה IS95 נועדה למחשב את תהליך הוצאת האישור על זכאות הנישום לפטור ממס הכנסה על פי סעיף 9(5).

בעתיד תקושר השאילתה לשאילתה IMAS לצורך עריכת חישובי הסכום הפטור.

המערכת תלווה את כל שלבי הטיפול בפניית הנכה ותהיה שקופה לצפייה לכל העובדים המטפלים בתיקי הנכים.

בהוראה זו נפרט את שלבי הפעלת השאילתה ואת האישורים שיונפקו כתוצאה משידור הנתונים למערכת.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 15/2004