הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2017 – ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2016

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2017 –  ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2016

מטרת הוראת ביצוע זאת היא לסקור את השינויים אשר חלו בדוחות לשנת מס 2016, בין היתר בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.

מטרת ניתוב שלב א' היא בדיקת תקינות הדוח ושלמותו, לפני שידורו או לאחר שידורו באופן מקוון, באמצעות האינטרנט או על ידי מייצג. הניתוב יעשה על ידי עובדי החוליה המרכזית, כאשר הטיפול בדוחות יתבצע ככלל בהתאם למועד הגשת הדוחות ובכפוף להנחיות אחרות בנושא. במסגרת זו מתפקידו של נתב שלב א' לדאוג לקבלת הבהרות ומסמכים מן הנישום במקרים הרלוונטיים ולהסב את תשומת ליבו של נתב שלב ב' לבעיות או למקרים המצריכים טיפול מיוחד.

קיימת חשיבות רבה לטיב ניתוב הדוח בשלב א', ועל כן יש להקפיד על שידור נכון ונאות של הדוח, בדיקת המסמכים ושימוש נכון בהנמקות.

בהוראה זו נכללים הפרקים להלן:

  1. מבוא.
  2. שידור והגשת דוחות על ידי מייצגים.
  3. שינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2016 ודגשים.
  4. שינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2016 ודגשים.
  5. ריכוז השינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2016.
  6. ריכוז השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2016.
  7. ניתוב שלב א' של הדוח.
  8. הוראות כלליות והערות.
  9. דגשים בשידור דוחות יחידים וחברות.

לחץ כאן להוראת ביצוע 3/2017

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן