הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2004 – מערכת תאומי מס למייצגים IMTM

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2004 – מערכת תאומי מס למייצגים IMTM

בימים אלה הסתיימה העבודה על מערכת תאומי המס למייצגים.

המערכת נועדה לשרת את ציבור הנישומים המבקשים לערוך תאום מס באמצעות מייצג, תוך הימנעות מהגשת בקשה לתאום מס לפקיד השומה.

השאילתה מאפשרת תאום מס במספר סוגי הכנסה וכן מתן זיכויים בהתאם לפקודת מס הכנסה.

בהוראת ביצוע זו נפרט את נוהלי העבודה בכל הקשור להוצאת אישור תאום המס ואת נוהלי הפעלת השאילתה.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 6/2004