הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 10/2001 – גביה – נוהל מכירות נדל"ן בגין חובות מס

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 10/2001 – גביה – נוהל מכירות נדל"ן בגין חובות מס

במטרה להגביר את הגביה מונה ע"י הנציב צוות מיוחד שהמליץ על הגברת הפעולות למכירת נדל"ן, שהוא אחד מאמצעי האכיפה היעילים והאפקטיביים לגביית חובות מס.

בפועל מבוצעת המכירה ע"י עורכי דין חיצוניים הפועלים ע"פ יפוי כוח מאת היועץ המשפטי לממשלה.

בנוסף זה נקבעו הפעולות המתחייבות בהליך של ביצוע מכירת נכסי נדל"ן, הן במשרדי המס והן ע"י עורכי הדין שמונו לכך.

לחץ כאן להוראת ביצוע 10/2001