הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 11/2001 – גביה – ייזום הליכי פירוק/פש"ר

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 11/2001 – גביה – ייזום הליכי פירוק/פש"ר

במטרה להגביר את הגביה מונה ע"י הנציב צוות מיוחד שבין המלצותיו יישום פעולות מצד האגף לפירוק/פש"ר כנגד חייבים בעלי חובות מהותיים.

עקרונות הליכי העבודה, כפי שיפורטו בהמשך, מושתתים על השלבים השונים של ייזום הליכי פירוק/פש"ר, החל מרגע בחינת החייב כ"מועמד" להליכי פירוק/פש"ר וכלה הפירוק/פש"ר, כמפורט בהוראות הביצוע.

לחץ כאן להוראת ביצוע 11/2001