הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 18/2002 – חקירות, משפטית – נוהל חיפוש, תפיסה ורישום חומר ביחידות החקירות

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 18/2002 – חקירות, משפטית – נוהל חיפוש, תפיסה ורישום חומר ביחידות החקירות

נוהל זה ישמש כהנחיה מחייבת לכל יחידות החקירות באגף בנושא תפיסת חומר מנישום אחסנתו במשרד, ניודו בתוך המשרד ובין המשרד לפרקליטות עד וכלל לזמן החזרתו לנישום.

הנוהל אינו מבטל את "הנחיות חיפוש ותפיסה" דצמבר 1990 של האגף לחוקרי מס הכנסה, אלא בא לחדד ולהוסיף עליו, בעיקר בתחום רישום החומר וניהול הרשומות.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 18/2002