הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 18/2003 – הגברת השימוש בחוק העבירות המינהליות

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 18/2003 – הגברת השימוש בחוק העבירות המינהליות

במסגרת הרפורמות במס הכנסה ובמיסוי מקרקעין, הופחת נטל הס על העבודה והורדו שיעורי המס על רווחי-הון ושבח מקרקעין.

לצד הפחתות מס אלה שנועדו להגביר את הצמיחה ואת הפעילות העסקית במשק, מוגברים האכיפה והציות להוראות המס כולל החמרת הענישה על מי שאינו מציית להן.

לצורך השגת מטרה זו הוחלט, בין היתר, על שימוש מוגבר בקנסות מינהליים, כפי שיפורט בהוראת ביצוע זו, וזאת לצד שימוש בסנקציות האזרחיות הקיימות על פי הפקודה (שלא יפורטו בהוראה זו).

יודגש כי יש לאבחן בין הקנסות הפליליים או המעין-פליליים לבין הקנסות האזרחיים. הגשת כתב אישום, או הטלת קנס מינהלי, באות להעניש על ביצוע עבירה פלילית הקבועה בחוק. הסנקציות האזרחיות באות כאמצעי לאכיפת החוק, כגון שמירת ערכו הריאלי של הכסף, מניעת כדאיות כלכלית באי עמידה בהוראות החוק, כיסוי הוצאותיה של המדינה בגין טיפולים מיוחדים וכדומה. על כן אין מניעה להטיל סנקציות מינהליים לצד הטלת קנסות אזרחיים, אם כי יש לשקול כל מקרה לגופו ולהעמידו בפרופורציה (ראה ר"ע 277/82 נירוסטה בע"מ ואח' פד"א י"ב, 107).

הוראה זו אינה באה לשנות, לבטל או להחליף הנחיות הוראות קודמות, ופרט הוראת ביצוע 14/92 מיום 23/3/1992 והתוספת מיום 29/7/1992 והוראת ביצוע 13/95 מיום 8/3/1995 אלא אם כן צוין על כך במפורש בהוראה זו.

לחץ כאן להוראת ביצוע 18/2003