הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 19/2003 – תשלומי משרד העבודה והרווחה למשפחתונים ולמשפחות אומנה יומית

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 19/2003 – תשלומי משרד העבודה והרווחה למשפחתונים ולמשפחות אומנה יומית

חוזר מקצועי זה, בא לפרט את הוראות החוק השונות המתייחסות למיסוי התשלומים השונים שמעניק משרד העבודה והרווחה למשפחות אומנה ולמסגרות דומות. חוזר זה הינו בהמשך להוראת ביצוע מס' 16/2000 – מקצועית, והוא כולל בתוכו את כל הסכומים המעודכנים כפי שהם כיום.

לחץ כאן להוראת ביצוע 19/2003