הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2004 – דיווח מיידי על תחילת התעסקות או שינויה

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2004 – דיווח מיידי על תחילת התעסקות או שינויה

בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) התשס"ג-2003, תוקן סעיף 132 לפקודת מס הכנסה.

מעתה כל מי שפתח עסק או החל לעסוק במשלח יד, או שהחל לנהל את עסקו או משלח ידו במקום נוסף או במקום אחר, או ששינה את סוג עסקו או משלח ידו, יודיע על כך לפקיד השומה לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי כאמור ולא תוך 90 יום כפי שהיה עד למועד תיקון הסעיף.

במילים אחרות, יחיד או חברה כנ"ל חייבים לדווח לפקיד השומה מיום העסקים הראשון.

להקדמת הדיווח על התחלת ההתעסקות או שינוייה יש השלכות על תחומים שונים כגון: החיוב במקדמות לפי סעיף 181 לפקודה והקנס שניתן להפעיל לפי סעיף 190(א)(4) לפקודה וכן יאשר לנישום לפקיד השומה ליצור קשרים בשלב ראשוני של פתיחת העסק.

לחץ כאן להוראת ביצוע 2/2004