הוראת ביצוע מס' 11/2002 – מסירת מידע לשכירים מתוך דיווחי המעבידים

הוראת ביצוע מס' 11/2002 – מסירת מידע לשכירים מתוך דיווחי המעבידים

לאחרונה, בעקבות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), השתנתה מדיניות האגף בקשר למסירת מידע לשכירים על הכנסותיהם מתוך דיווחי המעבידים כפי שנקלטו במאגרי המידע הממוחשבים (טופס 0126).

על פי המדיניות החדשה של האגף ניתן למסור לשכיר נתונים על הכנסותיו ממשכורת מאותם מעבידים שצוינו על ידו, כפי שיפורט בהוראת ביצוע זו.

מדיניות זו עליה הוצהר בבית המשפט העליון בתיק ע"א 128/01 מדינת ישראל – נציבות מס הכנסה נגד אפרת רונן, הביאה לביטול פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי באותו עניין, בהחלטה שניתנה ב- 18.2.2002.

לחץ כאן להוראת ביצוע 11/2002