הוראת ביצוע 6/2002 – ריענון הוראת ביצוע 20/91 בנושא תנאים לקבלת אישור הנציבות להגשת דוחות שנתיים ונספחיהם המופקים ע"י תוכנת מחשב חיצונית. דגשים בעת קליטת ובדיקת דוחות שנתיים המופקים ע"י תוכנת מחשב חיצונית

הוראת ביצוע מס' 6/2002 – ריענון הו"ב 20/91 בנושא תנאים לקבלת אישור הנציבות להגשת דוחות שנתיים ונספחיהם המופקים ע"י תוכנת מחשב חיצונית. דגשים בעת קליטת ובדיקת דוחות שנתיים המופקים ע"י תוכנת מחשב חיצונית

עפ"י הוראות הפקודה ובהתאם לפרסום ברשומות קיימת חובה על הנישומים להגיש הדוחות השנתיים על ההכנסה והנספחים לדוח זה במתכונת שנקבעה ע"י הנציב.

נציבות מס הכנסה מאפשרת לבעלי תוכנה להפקת דוחות שנתיים והנספחים לדוחות אלה לקבל אישור הנציב להגשת הדוחות והנספחים עפ"י תוכנה שתאושר, ובלבד שיתמלאו התנאים שנקבעו.

לחץ כאן להוראת ביצוע 6/2002