החזר מס לעולה חדש

עולה חדש זכאי להטבות מס משמעותיות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, כגון: פטורים ממס הכנסה יחודיים על הכנסות שוטפות, רווחי הון, הקלות מס על קצבאות, זיכויים ממס וכו' (ראה: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים ).

קיימים מקרים רבים אשרבהם קיימת זכאות ל- החזרי מס לעולה חדש, בשל תשלום מס הכנסה גבוהה מן הנדרש ואי ניצול הטבות המס באופן אופטימאלי, כאשר הסכומים המשמעותייים של החזר המס נובעים בד"כ מן ההוראות היחודיות בפקודת מס הכנסה לאוכלוסית העולים החדשים.

לאור הוראות המס הייחודיות החלות על עולה חדש מומלץ כי הדוח להחזר מס יוגש באמצעות מומחה בהטבות מס לעולים חדשים.

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ניתן לדרוש החזר מס תוך 6 שנים משנת המס אשר בה שולם מס ביתר ולקבל את החזר המס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. 

משרדנו מעסיק מומחים בהחזר מס לעולים חדשים כאשר בדיקת הזכאות להחזר מס הינה בחינם והתשלום הינו על בסיס הצלחה בלבד!