החזר מס לתושב חוזר

תושב חוזר זכאי להטבות מס משמעותיות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה , כגון: פטורים ממס הכנסה יחודיים על הכנסות שוטפות, רווחי הון, הקלות מס על קצבאות, זיכויים וכו' ( ראה הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים ).

קיימים מקרים רבית אשר בהם קיימת זכאות להחזר מס לתושב חוזר, בשל תשלום מס הכנסה גבוהה מן הנדרש, כאשר הסכומים המשמעותייים של החזר המס נובעים בד"כ מן ההוראות היחודיות לעניין מס הכנסה לאוכלוסיה תושבים חוזרים.

לאור הוראות המס הייחודיות החלות על תושב חוזר מומלץ כי הדוח להחזר מס הכנסה יוגש באמצעות מומחה במיסוי תושבים חוזרים.

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ניתן לדרוש החזר מס תוך 6 שנים משנת המס אשר בה שולם מס ביתר ולקבל את החזר המס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. 

משרדנו מעסיק מומחים בהחזר מס לתושבים חוזרים - בדיקת הזכאות להחזר מס הינה בחינם והתשלום הינו על בסיס הצלחה בלבד!