החזר מס לפנסיונרים

החזר מס לפנסיונרים

גמלאים זכאים להטבות מס רבות אשר הוענקו להם במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה.

הקלות המס אשר הוענקו לפנסיונרים הינן לגבי הכנסות מסוימות, כגון, ריבית, קצבה, דמי שכירות וכו' וכן, הטבה בשיעורי המס החלים על הכנסות פאסיביות.

חלק מן ההטבות המשמעותיות לא ניתן לנצל ללא הגשת דוח להחזר מס לרשות המסים.

למשרדנו נסיון וידע בטיפול בהגשת דוחות להחזר מס לפנסיונרים.

להלן מקרים אשר טופלו על ידנו:

פנסיונר אשר פנה אלינו להגשת דוח להחזר מס, קיבל בעקבות טיפולנו החזר מס בסך כ- 12,000 ש"ח.

פנסיונר אשר פנה אלינו להגשת דוח להחזר מס, קיבל ממס הכנסה החזר מס לפנסיונר בסך כ- 13,000 ש"ח.

פנסיונר אשר פנה אלינו ךהגשת דוח להחזר מס הכנסה, קיבל בעקבות הגשת הדוח החזר מס הכנסה בסך כ- 51,000 ש"ח.

גמלאי אשר פנה אלינו לטיפול בקבלת החזר מס לגמלאי, קיבל בעקבות טיפולנו החזר מס בסך כ- 8,000 ש"ח.

פנסיונרית אשר פנתה אלינו לטיפול בהחזר מס לגמלאים, ריבלה לאחר טיפולנו החזר מס בסך כ- 11,000 ש"ח.

 גמלאי אשר פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס קיבל בעקבות טיפולנו החזר מס בסך כ- 28,000 ש"ח.

גמלאי, אשר מקבל פנסיה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחז מס. לאחר דרישת מלוא ההטבות המגיעות לו - קיבל החזר מס בסך כ- 26,000 ש"ח.

זוג פנסיונרים פנו אלינו להגשת דוח להחזר מס הכנסה, לאחר טיפולנו קיבלו החזר מס בסך כ- 7,000 ש"ח.

גמלאי אשר פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס הכנסה, קיבל בעקבות טיפולנו החזר מס הכנסה בסך כ- 13,000 ש"ח.

גמלאי אשר פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס הכנסה, קיבל לאחר הגשת דוח להחזר מס וקבלת ההטבות על הפנסיה, החזר מס בס כ- 14,000 ש"ח.

פנסיונרית אשר הגשנו עבורה דוח להחזר מס לפנסיונר, קיבלה החזר מס בסך כ- 6,000 ש"ח.

פנסיונרית אשר פנתה אלינו לבדיקת החזר מס בגין השכרת דירות, קיבלה החזר מס בסך כ 12,000 ש"ח בעקבות חישוב המס על השכרת הדירות באופן מיטבי לעומת מסלול 10%.

פנסיור אשר פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס הכנסה, קיבל לאחר טיפולנו החזר מס בסל כ- 68,000 ש"ח.

פנסיונר, אשר הינו גם שכיר, פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס הכנסה. לאחר הגשת דוח מס קיבל הפנסיונר החזר מס בסך כ- 18,000 ש"ח.

זוג גמלאים פנו אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לגמלאים, לאחר טיפולנו קיבלו החזר מס בסך כ- 5,000 ש"ח.

פנסיונר אשר פנה אלינו להגשת דוח להחזר מס לפנסיונר, קיבל החזר מס בסך כ- 16,000 ש"ח.

גמלאית אשר פנתה אלינו להגשת דוח להחזר מס, קיבלה לאחר הגשת הדוח החזר מס הכנסה בסך כ- 14,000 ש"ח.

זוג גמלאים פנו אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס הכנסה, לאחר טיפולנו קיבלו החזר מס הכנסה בסך כ- 4,000 ש"ח.

גמלאי אשר הגשנו עבורו דוח להחזר מס לגמאי, קיבל בעקבות הגשת הדוח החזר מס בסך כ- 9,000 ש"ח.

גמלאים אשר פנו אלינו להגשת דוח להחזר מס, קיבלו בעקבות הגשת הדוח החזר מס בסך כ- 2,500 ש"ח.

פנסיונר אשר פנה אלינו להגשת דוח להחזר מס, קיבל לאחר הגשת הדוח החזר מס בסך כ- 11,000 ש"ח.

גמלאי אשר פנה אלינו להגיש דוח להחזר מס, קיבל לאחר הגשת הדוח החזר מס הכנסה בסך כ- 66,000 ש"ח.

זוג פנסיונרים אשר פנה אלינו להגיש בקשה להחזר מס לפנסיונרים, קיבל בעקבות הגשת הדוח למס הכנסה החזר מס בסך כ- 7,500 ש"ח.

גמלאית אשר משכירה דירות ושילמה מס בשיעור 10%, פנתה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס בגין השכרת הדירות. לאחר טיפולנו קיבלה הגמלאלית החזר מס בסך כ- 7,000 ש"ח.

זוג פנסיונרים פנו אלינו להגשת דוח להחזר מס הכנסה, לאחר הגשת דוח המס קיבלנו החזר מס בסך כ- 2,000 ש"ח.

גמלאית אשר פנתה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס, קיבלה בעקבות טיפולנו החזר מס בסך כ- 16,000 ש"ח.

החזרי המס נבעו מניצול מיטבי של הטבות המס לגמלאים.