החזר מס שבח

החזר מס שבח 

יחידים , חברות , תושבי ישראל, תושבי חוץ ומשקיעים אשר מכרו מקרקעין בישראל ושילמו מס שבח, זכאים במרבית המקרים ל- החזרי מס שבח מקרקעין.

מס שבח חל על הרווח (שבח) בעסקאות של מכירת מקרקעין בישראל בלבד (זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין) בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").

הטיפול במס שבח דורש מומחיות והתמצאות מעמיקה ועדכנית בכל הוראות החוק על תקנותיו, הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין, החלטות מיסוי מקרקעין אשר פורסמו על ידי רשות המסים והפסיקה בתחום מיסוי מקרקעין.

קיימים מקרים רבים בהם עסקאות מקרקעין בישראל אשר נערכו בעבר, דווח אל משרד מיסוי מקרקעין ומס שבח מקרקעין שולם בגינן - קיימת זכאות להחזר מס שבח בסכום משמעותי!

בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין ניתן, בתנאים מסוימים, להגיש בקשה לתיקון שומת מס שבח ולקבל החזר מס שבח.

 

בדיקת זכאות להחזרי מס שבח

כאמור במכירת זכות במקרקעין לרבות זכות באיגוד מקרקעין משולם מס שבח מקרקעין בגין השבח (הרווח) אשר נבע למוכר הנכס מן העסקה - יתכן מאוד כי קיימת למוכר זכאות לקבלת החזר מס שבח מקרקעין בגין המס  אשר שולם במכירה.

במסגרת בדיקת הזכאות להחזר מס שבח נבחנים הנתונים הספציפיים של נכס המקרקעין, עסקת המכר וכן נתונים אישיים של מוכר הנכס. 

במידה והעסקה בוצעה בשש השנים האחרונות ובמקרים מסוימים אף לפני כן, ניתן לטפל בקבלת החזר מס שבח.

נציין, כי בין אם המכירה בוצעה על ידי יחיד ובין אם על ידי חברה מומלץ לבדוק באמצעות רו"ח מומחה למיסוי מקרקעין את הזכאות להחזר מס שבח.

כמו כן, קיימים מקרים אשר בהם המוכר זכאי להחזר מס שבח, אף אם שילם מס שבח בשיעור מס היסטורי (כאשר רכישת המקרקעין בוצע לפני יום 1 באפריל 1961) אשר הינו שיעור מס נמוך יחסית.

החזר מס שבח יכול להיות בשל סיבות רבות ומגוונות, כגון: קיזוז הפסדים, התחשבות בהפחתות מס וניכויים אשר הוענקו בתנאים מסוימים, ניכוי הוצאות או בשיעורי מס מיוחדים, דרישת הקלות אשר הוענקו על ידי רשות המסים בהחלטות מיסוי מקרקעין של המחלקה המקצועית ובהוראות מקצועיות לעניין מס שבח, שימוש בפטורים ממס שבח אשר הוענקו בחוק ובתקנות, עריכת חישוב מס שבח בצורה המיטבית למוכר הנכס, כאשר הרשימה ארוכה מאוד.

בשל המורכבות הרבה של חוק מיסוי מקרקעין על תיקוניו הרבים מומלץ להתייעץ עם רו"ח מומחה להחזר מס שבח אשר יבצע בדיקה מעמיקה ומקיפה של החלופות לקבלת החזר מס שבח.

 משרדנו בעל נסיון של מעל 15 שנים בבדיקת זכאות להחזר מס שבח ל- חברות, יחידים, משקיעים ו- תושבי חוץ.