החזר מס שבח

החזר מס שבח 

יחידים , חברות , תושבי ישראל, תושבי חוץ ומשקיעים אשר מכרו מקרקעין בישראל ושילמו מס שבח, זכאים במרבית המקרים ל- החזרי מס שבח.

מס שבח חל על הרווח (שבח) בעסקאות של מכירת מקרקעין בישראל בלבד (זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין) בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").

הטיפול במס שבח דורש מומחיות והתמצאות מעמיקה ועדכנית בכל הוראות החוק על תקנותיו, הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין, החלטות מיסוי מקרקעין אשר פורסמו על ידי רשות המסים והפסיקה בתחום מיסוי מקרקעין.

קיימים מקרים רבים בהם עסקאות מקרקעין בישראל אשר נערכו בעבר, דווח אל משרד מיסוי מקרקעין ומס שבח מקרקעין שולם בגינן - קיימת זכאות להחזר מס שבח בסכום משמעותי!

בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין ניתן, בתנאים מסוימים, להגיש בקשה לתיקון שומת מס שבח ולקבל החזר מס שבח.

 

בדיקת זכאות להחזרי מס שבח

כאמור במכירת זכות במקרקעין לרבות זכות באיגוד מקרקעין משולם מס שבח מקרקעין בגין השבח (הרווח) אשר נבע למוכר הנכס מן העסקה - יתכן מאוד כי קיימת למוכר זכאות לקבלת החזר מס שבח מקרקעין בגין המס  אשר שולם במכירה.

במסגרת בדיקת הזכאות להחזר מס שבח נבחנים הנתונים הספציפיים של נכס המקרקעין, עסקת המכר וכן נתונים אישיים של מוכר הנכס. 

כמו כן, נערכת בדיקה מעמיקה של חישוב מס השבח בכל החלופות האפשריות על מנת לבחור בחישוב מס שבח בחלופה האופטימאלית מבחינת חבות מס מינימאלית.

במידה והעסקה בוצעה בשש השנים האחרונות ובמקרים מסוימים אף לפני כן, ניתן לטפל בקבלת החזר מס שבח.

נציין, כי בין אם המכירה בוצעה על ידי יחיד ובין אם על ידי חברה מומלץ לבדוק באמצעות רו"ח מומחה למיסוי מקרקעין את הזכאות להחזר מס שבח.

כמו כן, קיימים מקרים אשר בהם המוכר זכאי להחזר מס שבח, אף אם שילם מס שבח בשיעור מס היסטורי (כאשר רכישת המקרקעין בוצע לפני יום 1 באפריל 1961) אשר הינו שיעור מס נמוך יחסית.

החזר מס שבח יכול להיות בשל סיבות רבות ומגוונות, כגון: קיזוז הפסדים, התחשבות בהפחתות מס וניכויים אשר הוענקו בתנאים מסוימים, ניכוי הוצאות או בשיעורי מס מיוחדים, דרישת הקלות אשר הוענקו על ידי רשות המסים בהחלטות מיסוי מקרקעין של המחלקה המקצועית ובהוראות מקצועיות לעניין מס שבח, שימוש בפטורים ממס שבח אשר הוענקו בחוק ובתקנות, עריכת חישוב מס שבח בצורה המיטבית למוכר הנכס, כאשר הרשימה ארוכה מאוד.

בשל המורכבות הרבה של חוק מיסוי מקרקעין על תיקוניו הרבים מומלץ להתייעץ עם רו"ח מומחה להחזר מס שבח אשר יבצע בדיקה מעמיקה ומקיפה של החלופות לקבלת החזר מס שבח.

 משרדנו בעל נסיון של כ- 20 שנה בבדיקת זכאות להחזר מס שבח ל- חברות, יחידים, משקיעים ו- תושבי חוץ.

 

מקרים אשר טופלו על ידי משרדנו:

החזר מס שבח בעסקת קומבינציה

בעל מגרש אשר ביצע עסקת קומבינציה בחולון, פנה אלינו לאחר שמשרד מיסוי מקרקעין הוציא לו שומה בהשגה לתשלום מס שבח בסך כ- 250,000.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 157,000 ₪.

 

החזר מס שבח בעסקה של קרקע לבניה

פנה אלינו לקוח אשר המכר קרקע עם זכויות בנייה בפרדס חנה – כרכור .

המקרקעין נרכשו בשנות ה-50 של המאה ה- 20 ועל כן, היו זכאים לשיעור היסטורי.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר ממס שבח מקרקעין בסך 80,000 ₪.

  

החזר מס שבח בעסקה של מכירת מגרש

לקוח אשר מכר מגרש ברעננה שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 224,000 ₪.

בעקבות טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך כ- 125,000 ₪.

  

החזר מס שבח לתושב חוץ שמכר זכויות באיגוד מקרקעין

תושב צרפת אשר מכר מניות באיגוד מקרקעין, שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 400,000 ₪ .

לאחר טיפולנו קיבל תושב החוץ החזר מס שבח מקרקעין בסך של כ- 222,000 ₪.

 

החזר מס שבח במכירת מגרש בצפון שהתקבל בירושה

פנה אלינו יורש אשר מכר את המגרש שקיבל בירושה מהוריו.

היורש נדרש לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 188,000 ש"ח.

בעקבות טיפולנו קיבל היורש החזר מס שבח בסך כ- 98,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח בעסקה של מכירת דירה עם זכויות בניה

פנה אלינו גמלאי אשר מכר דירה עם זכויות בניה בירושלים לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 96,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך כ- 36,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח בעסקה של מכירת דירה בתל אביב

לקוחה מכרה דירה בתל אביב, שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 130,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלה הלקוחה החזר מס שבח בסך כ- 130,000 ₪.

 

החזר מס שבח במכירת מגרש בקסריה שהתקבל בירושה

יורש אשר מכר מגרש חקלאי בקיסריה שהתקבל בירושה פנה אלינו לבדיקת החזר מס שבח.

היורש נדרשה לשלם מס שבח בסך כ- 103,000 ₪. 

בעקבות טיפולנו קיבל היורש החזר מס שבח בסך כ- 94,000 ₪.

 

החזר מס שבח במכירת דירה באשדוד

בני זוג אשר מכרו דירה באשדוד ושילמו מס שבח בסך 82,000 ₪, פנו אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

בעקבות טיפולנו, ותיקון השומה, קיבלו בני הזוג החזר מס שבח בסך כ- 49,000 ₪.

 

החזר מס שבח מכירת בית עם זכויות בניה

פנה אלינו לקוח אשר מכר בית פרטי עם זכויות בניה בנס ציונה.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 133,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך כ- 56,000 ש"ח.

  

החזר מס שבח במכירת דירת מתנה בתקופת הצינון

2 נכדים אשר קיבלו מן הסבא דירת מגורים בפתח תקווה במתנה ומכרו אותה כאשר היו חיילים פנו אל משרדנו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הנכדים אשר מכרו את הדירה לפני תום תקופת הצינון שילנו מס שבח בסך כ-132,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלו הנכדים החזר ממס שבח מקרקעין בסך כ-130,000 ₪.

 

החזר מס שבח בעסקה של מכירת מגרש בחולון

זוג אשר מכר מגרש בחולון תמורת כ- 340,000 ₪, פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

בהתאם לחישוב מס שבח בשומה העצמית שלהם, שילמו מס שבח מקרקעין בסך של כ- 90,000 ₪.

בעקבות טיפולנו קיבלו החזר מס שבח בסך כ- 51,000 ₪.

  

החזר מס שבח במכירת חנות בתל אביב שנתקבלה בירושה

יורשת אשר מכרה חנות בתל אביב שהתקבלה בירושה פנתה אלינו לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

היורשת שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 200,000 ₪ בגין מכירת החנות. 

בעקבות טיפולנו קיבלה היורשת החזר מס שבח בסך כ- 90,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח במכירת מגרש חקלאי

בני זוג אשר מכרו מגרש חקלאי פנו אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

בני הזוג שילמו מס שבח מקרקעין בסך כ- 198,000 ש"ח לאחר ביצוע פריסה של השבח הריאלי (פריסת מס שבח).

לאחר טיפולנו קיבלו בני הזוג החזר מס שבח בסך 78,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח בעסקה של מכירת בית עם זכויות בניה בכנרת

לקוח אשר מכר בית עם זכויות בניה בכנרת פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

הבית נתקבל בירושה מאמו ומאז הושכר למגורים.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 156,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 61,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח בעסקת קומבינציה ברמת גן

משפחה אשר ביצע עסקת קומבינציה ברמת גן,פנתה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

המשפחה חויבה בתשלום מס שבח בסך כ- 145,000 אלפי ₪.

לאחר טיפולנו קיבלו החזר מס שבח בסך של כ- 125,000 ₪. 

 

החזר מס שבח בעסקה של מכירת מגרש בנתניה

לקוח אשר מכר מגרש בנתניה, שנתקבל בירושה מאביו, שילם מס שבח בסך כ- 744,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך כ- 140,000 ₪.

 

החזר מס שבח במכירת מגרש עם מבנה בפתח תקווה

פנה אלינו לקוח אשר מכר מגרש עם מבנה בפתח תקווה לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הלקוח שילם מס שבח בסך כ- 965,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך כ- 294,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח בעסקה של מכירת מגרש בראשון לציון

לקוח אשר מכר מגרש בראשון לציון פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הלקוח שילם מס שבח בסך כ- 139,000 ש"ח.

בעקבות טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 71,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח בעסקה של מכירת דירת מגורים שהושכרה

בני זוג אשר מכרו דירה להשקעה, אשר הושכרה למגורים, פנו אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

בני הזוג שילמו מס שבח מקרקעין בסך כ- 62,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו התקבל החזר מס שבח בסך כ- 52,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח בעסקה של מכירת חנות ברמת גן

פנתה אלינו פנסיונרית אשר מכרה חנות ברמת גן, שנתקבלה בירושה.

המוכר שילמה מס שבח בסך כ- 81,000 ש"ח.

בעקבות טיפולנו קיבלה הלקוחה החזר מס שבח בסך כ- 81,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח בעסקת קומבינציה בפתח תקווה

פנתה אלינו לקוחה אשר ביצע עסקת קומבינציה בפתח תקווה, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הלקוחה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 38,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבלה הלקוחה החזר מס שבח של מלוא הסכום אשר שולם על ידה.

 

החזר מס במכירת מגרש חקלאי במועצה אזורית גזר

בני זוג אשר מכרו מגרש חקלאי במועצה אזורית גזר פנו אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

בני הזוג שילמו מס שבח מקרקעין בסך כ- 248,000 ש"ח.

בעקבות טיפולנו קיבלו החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 126,000 ש"ח

  

החזר מס שבח במכירת דירה עם זכויות בניה שנתקבלה בירושה

שכירה אשר ירשה דירה עם זכויות בניה פנתה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

בגין דירת המגורים הייתה היורשת זכאית לפטור ממס שבח לדירת ירושה.

בגין זכויות הבנייה שילמה היורשת מס שבח מקרקעין בסך כ- 37,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבלה היורשת החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 30,000 ש"ח.

 

חסכון מס שבח במכירת קרקע בצפת

פנתה אלינו לקוחה לתכנון מס לקראת ביצוע עסקה של מכירת קרקע בצפת, אשר נתקבלה בירושה.

בהתאם לתחשיב עו"ד שלה חבות מס השבח עמדה על סך של כ- 188,000 ₪.

לאחר טיפולנו סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 76,000 ₪, בלבד . דהיינו חסכון מס שבח בסך כ- 112,000 ₪.

 

החזר מס שבח במכירת חנות בתל אביב

לקוחה אשר מכרה חנות בתל אביב שהתקבלה בירושה, תמורת 707,000 ₪, פנתה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הלקוחה שילמה מס שבח בסך כ- 195,000 ₪. 

בעקבות טיפולנו קיבלה החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 85,000 ₪.

 

החזר מס שבח במכירת מגרש לבניה בצפת

פנתה אלינו שכירה אשר מכרה קרקע לבניה בצפת, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הלקוחה קיבלה את הקרקע בירושה מהוריה.

לאחר טיפולנו קיבלה הלקוחה החזר מס שבח בסך כ- 91,000 ש"ח.

  

החזר מס שבח במכירת בית צמוד קרקע עם זכויות בניה

פנתה אלינו תושבת ישראל אשר מכרה בית צמוד קרקע עם זכויות בניה אשר התקבל בירושה.

המוכרת שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 527,000 ש"ח.

בעקבות טיפולנו קיבלה המוכרת החזר מס שבח בסך כ- 232,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח בעסקה של מכירת וילה ברמת השרון אשר התקבלה בירושה

פנה אלינו עצמאי אשר מכר וילה ברמת השרון אשר נתקבלה בירושה מהוריו.

העצמאי שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 450,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך כ- 111,000 ש"ח.

 

החזר מס שבח במכירת מגרש ברחובות

גמלאית אשר מכרה מגרש ברחובות פנתה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הגמלאית שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 45,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבלה הגמלאית המס מס שבח של מלוא הסכום הנ"ל אשר שולם על ידה.