החלטת מיסוי 3589/15 - מיסוי מקרקעין - העברה בין אחים של נכס שהתקבל במתנה מאחות אחרת – החלטת מיסוי שלא בהסכם

 החלטת מיסוי 3589/15 - העברה בין אחים של נכס שהתקבל במתנה מאחות אחרת – מיסוי מקרקעין מיסוי מקרקעין - החלטת מיסוי שלא בהסכם

  להלן תמצית החלטת מיסוי 3589/15:

עובדות המקרה

 1. הזכויות במגרש עליו בנויים שני בתי מגורים (להלן: "הנכס") נרכשו על ידי א' (להלן: "האם").
 2. לאם 4 ילדים – שני בנים ושתי בנות.
 3. בשנת 1982 מכרה האם לבן 1 ורעייתו 350/933 מן הנכס, אשר כללו בית מגורים אשר היה בשטח של כ- 70 מ"ר. הבן ורעייתו מתגוררים בבית המגורים גם כיום.
 4. בשנת 1987 כתבה האם צוואה, ועל פיה חלקה בקרקע היא מצווה בחלקים שווים לשתי בנותיה. כן ציוותה האם כי תירשם הערה בלשכת הרישום על פיה הבנות לא יוכלו לבצע עסקת מכר או שכירות בחלק אשר ירשו, ללא אישורו של בן 1.
 5. בשנת 1989 העבירה האם לבת 1, ללא תמורה, 280/933 חלקים מהנכס עליהם עומד בית מגורים. הבית הנ"ל שימש את הבת למגורים.
 6. האם נפטרה במהלך חודש ינואר 1994, ועל פי הצוואה, שתי בנותיה, קיבלו, כל אחת, 101/622 חלקים מן החלקה, המהווים קרקע פנויה (כל אחת מחצית מזכויות האם בחלקה נכון למועד הפטירה).
 7. בחודש ינואר 2012 העבירה בת 1 לאחיה, במכר ללא תמורה, את 101/622 החלקים אשר ירשה מן האם.
 8. בחודש פברואר 2012 העבירה בת 1 לבן את הזכויות ב- 280/933 החלקים אשר קיבלה מן האם בשנת 1989 ללא תמורה. בתצהירי ההעברה נרשם במפורש כי בת 1 תהא זכאית לגור בבית המגורים המועבר למשך אריכות שנותיה. (הערה: בת 1, אשר התגוררה בסמוך לאחיה, בן 1, הייתה חולה במחלה קשה, ואחיה היה זה אשר תמך וסעד אותה עד ליומה האחרון).
 9. בין חלק מן היורשים התגלע סכסוך והוגשה בקשה לבית המשפט לפרוק שיתוף.
 10. בדיונים מחוץ לכותלי ביהמ"ש, מבקשים בן 1 ובת להגיע לפשרה ביניהם, על פיה שני בתי המגורים יישארו בידי בן 1 והוא יעביר במכר ללא תמורה לאחותו, בת 2, כ-9% מן הקרקע הפנויה (82/933 חלקים מהחלקה), אשר אותם קיבל במתנה מאחותו, בת 1, ז"ל. 

הבקשה להחלטת מיסוי:

ההעברה של 82/933 חלקים מן החלקה על פי הפשרה המוצעת, מן האח אל אחותו, תהא פטורה ממס שבח בהתאם להוראות סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") או הוראות סעיף 63 לחוק. 

החלטת מיסוי 3589/15 ותנאיה:

 1. הפטור ממס שבח על פי הוראות סעיף 62 לחוק יינתן במתנות בין אחים רק בגין העברת זכות במקרקעין אשר התקבלה במתנה או בהורשה מהורה או הורי הורה.
 2. העברת 82/933 חלקים מן החלקה, מבן 1 אל אחותו, תהא חייבת במס שבח ובמס רכישה והוראות סעיף 62 לחוק לא יחולו לגביה כיוון שזכויות אלו התקבלו בידי האח המעביר במתנה מאחותו ולא מהוריו או הורי הוריו.
 3. כמו כן, לא יינתן פטור ממס שבח על פי הוראות סעיף 63 לחוק מאחר ואין מדובר בוויתור ללא תמורה החוסה בצילו של הפטור על פי סעיף זה. 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3589/15

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים