החלטת מיסוי 5825/12 - מיסוי מקרקעין - חישוב המס – פריסת השבח הריאלי במכירה ע"י יורש – זכאות היורשים לפריסה על תקופת הבעלות של המוריש במקרה של "כניסה לנעלי המוריש" – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 5825/12 - מיסוי מקרקעין - חישוב מס שבח – פריסת השבח הריאלי במכירה על ידי יורש – זכאות היורשים לפריסה על תקופת הבעלות של המוריש במקרה של "כניסה לנעלי המוריש" – החלטת מיסוי בהסכם  

עובדות המקרה:

  1. גב' א' (להלן: "היורשת") ירשה יחד עם אחיה בירושה על פי דין 2 דירות מגורים מהוריה, האם שנפטרה בחודש 04/2012 ומהאב אשר נפטר בשנת 1998. 
  1. היום היורשים שוקלים למכור את אחת הדירות (להלן: "הדירה"), כאשר היורשת מתעתדת לשלם מס שבח במכירה. 

הבקשה:

לאפשר ליורשת לפרוס את מס השבח במכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), כך שתקופת הבעלות לצורך הפריסה תכלול גם את התקופה אשר בגינה היורשת משלמת מס שבח על פי הוראות סעיפים 26(א)(2) ו-37(1)(ז) לחוק בעקבות "כניסה לנעלי המוריש", כך שבסופו של דבר תתאפשר ליורשת פריסה על תקופה של 4 שנות מס המסתיימת בשנת המכירה. 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. במקרה בו נמכרת זכות במקרקעין אשר התקבלה אצל המוכר בירושה והמוכר מתחייב במס על השבח אשר נצמח בתקופת הבעלות של המוריש מכוח עקרון "הכניסה לנעליים", הקבוע בסעיפים 26(א)(2) ו-37(1)(ז) לחוק, "תקופת הבעלות בנכס" כהגדרתה בסעיף 48א(ה)(ב) תתחיל משנת המס אשר לאחר שנת המס בה נקבע יום הרכישה על פי הוראות סעיף 37(1)(ז) לחוק. 
  1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.  

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5825/12

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים