החלטת מיסוי 6898/15 - מיסוי מקרקעין - פירוק תא משפחתי כמימוש לעניין עמידה בתנאי דירה יחידה – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי: 6898/15 - פירוק תא משפחתי כמימוש לעניין עמידה בתנאי דירה יחידה – מיסוי מקרקעין 

להלן תמצית החלטת המיסוי: 

 1. עובדות המקרה
  • בני זוג נשואים מתגוררים בדירה בעיר ש' (להלן: "הדירה הראשונה").
  • הזכויות בדירה הראשונה נרכשו במהלך נישואי בני הזוג ונרשמו על שם הבעל בלבד.
  • על רקע משבר בחיי הנישואין בין בני הזוג, חתמו הם על הסכם ממון על פיו הזכויות בדירה הראשונה תהיינה משותפות כך שכל אחד מבני הזוג יהא זכאי למחצית הזכויות בדירה הראשונה. הסכם הממון אושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה במהלך שנת 2011.
  • הבעל והאישה החליטו להעתיק את מקום מגוריהם, ובחודש ספטמבר 2013 הם רכשו על שם שניהם דירה בעיר ד' (להלן: "הדירה החדשה").
  • במסגרת הדיווח על רכישת הדירה החדשה ערכו בני הזוג תחשיב של שומה עצמית על בסיס חישוב של דירה יחידה, תוך התחייבות למכור את הדירה הראשונה תוך 24 חודשים.
  • לאחרונה, החליטו בני הזוג להתגרש, אך הם עדיין מתגוררים בדירה הראשונה בשל העובדה כי החזקה בדירה החדשה תימסר להם רק בחודש ינואר 2015.
  • בכוונת בני הזוג לקבוע בהסכם גירושין ביניהם כי האישה תקבל את הדירה החדשה ותישא בתשלום יתרת תמורתה, והבעל יקבל את הדירה הנוספת וישלם לרעייתו את ההפרש אשר נוצר לטובתו בשווי שבין שני הנכסים. 
 1. הבקשה להחלטת מיסוי

בני הזוג מבקשים כי בנסיבות המיוחדות של הגירושין ופירוק התא המשפחתי, יראו בדירה החדשה כ"דירה יחידה" לעניין שיעורי מס הרכישה, למרות אי העמידה בהתחייבות למכור את הדירה הראשונה. 

 1. הסדר מס
  • במסגרת סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), שהתשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") יוכלו בני הזוג להעביר ביניהם את הנכסים ללא חיוב במס, כך שהבעל יהא הבעלים של הדירה הראשונה, ואישה תהא הבעלים של הדירה החדשה.
  • עם פירוק התא המשפחתי וחלוקת הדירות בין בני הזוג בהתאם להוראות  סעיף 4א לחוק, לא יהא ניתן לראות עוד את מי מבני הזוג כבעלים של יותר מדירה אחת, ופירוק התא המשפחתי כמוהו כמימוש הדירה הראשונה.
  • לפיכך, תחויב רכישת הדירה החדשה במס רכישה על פי שיעורי המס החלים על דירה יחידה.
  • הסדר המס כפוף לכך כי עד תום התקופה כמפורט בסעיף 9(ג1א)(2)(2) לחוק, התא המשפחתי התפרק, בני הזוג אינם גרים עוד ביחד ואינם מנהלים משק בית משותף, וכי פירוק התא נעשה עובר לחלוקת הדירות ביניהם בפועל.
  • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.

 לחץ כאן להחלטת מיסוי 6898/15

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים