החלטת מיסוי 8758/12 - מיסוי מקרקעין - דירות מגורים

החלטת מיסוי 8758/12 - דירות מגורים – זכאות היורשים לפטור לפי סעיף 49ב(5) לאור זכאותו של המוריש לפטור לפי הוראת השעה – מיסוי מקרקעין  

עובדות המקרה:

  1. מר י' (להלן: "המנוח") נפטר בחודש פברואר 2011. במועד פטירתו הייתה למנוח דירת מגורים אחת בלבד (להלן: "דירת הירושה"). בהתאם לצו ירושה ע"פ דין יורשיו הינם ילדיו בחלקים שווים. 
  1. מספר חודשים לפני פטירתו העביר המנוח לנכדו דירת מגורים אחרת בהעברה ללא תמורה בפטור ממס שבח על פי הוראות סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"). 
  1. בכוונת יורשיו של המנוח למכור את דירת הירושה. 
  1. לאור ההעברה אשר בוצעה על ידי המנוח כמתואר בסעיף 2 לעיל, המנוח לא היה זכאי לפטור על פי הוראות פרק חמישי 1 לחוק לו הדירה הייתה נמכרת על ידי המנוח במועד המכירה על ידי יורשיו. יחד עם זאת המכירה, לו הייתה מבוצעת על ידי המנוח, הייתה זוכה לפטור על פי סעיף 6(א) לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה"). 

הבקשה לרולינג:

לאור העובדה כי אילו המנוח היה בחיים ומוכר את הדירה במועד המכירה על ידי יורשיו המכירה הייתה זוכה לפטור על פי סעיף 6(א) להוראת השעה ומכיוון שהתנאי הנקוב בסעיף 49ב(5)(ג) לחוק אינו דורש כי המכירה תהא פטורה ממס שבח על פי הוראות פרק חמישי 1 בלבד, מתבקש אישור כי מכירת דירת הירושה תהא פטורה ממס שבח בהתאם להוראות סעיף 49ב(5) לחוק בידי היורשים – ילדיו של המנוח. 

החלטת מיסוי 8758/12 ותנאיה:

  1. מכירת דירת הירושה בתקופת הוראת השעה תהא פטורה ממס שבח על פי הוראות סעיף 49ב(5) לחוק ככל ששווי המכירה של כל הדירה לא יעלה על 2,200,000 ₪. וזאת לאור הוראות סעיף 49ב(5)(ג) לחוק המזכה את המוכר בפטור אשר היה זכאי לו המוריש לו היה בחיים בעת המכירה, ולפיכך תחול מגבלת התקרה של הפטור ממס שבח על פי הוראת השעה. 
  1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים. 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 8758/12

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים