הטיפול בנישום לפני מועד התיישנות השומה – הנחיות לפעולה

הטיפול בנישום לפני מועד התיישנות השומה – הנחיות רשות המסים לפעולה

בשל החשיבות לעריכת שומה מקצועית ומעמיקה ומתן הזדמנות סבירה לנישומים ומייצגים להשמיע את טענותיהם, הוחלט על ידי רשות המסים כי בכדי לערוך שומה לשנת מס פלונית יש להתחיל בהליכי ביקורת גלויים משמעותיים (כגון: הזמנה לדיון, דרישת מסמכים, עריכת ביקורת בעסק וכדומה), לפחות חודשיים לפני מועד ההתיישנות של השומה.

לחץ כאן לטיפול בנישום לפני מועד התיישנות השומה – הנחיות לפעולה