היטל על העסקת עובדים זרים 2018

היטל על העסקת עובדים זרים

כללי

20%

עובד חוקי בענף החקלאות (עד 31.12.2020)

0%

עובד חוקי בענף התעשייה והבניין

15%

עובד חוקי בענף המסעדות האתניות

15%