הנחה ממס לישובים וכוחות הביטחון שנת מס 2017

הנחה ממס לישובים וכוחות הביטחון

  • טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות לתושבי "ישובים מוטבים"

לתשומת ליבכם: ההטבה תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד.

 

שיעור ההנחה

תקרת ההכנסה

7%

132,000

8%

138,000

9%

156,000

10%

162,000

11%

158,640 (כפר ורדים)

11%

168,000

12%

192,000

13%

162,000

13%

168,000

13%

174,000

13%

198,000

14%

174,000

16%

192,000

16%

198,000

16%

204,000

17%

204,000

18%

222,000

18%

228,000

18%

234,000

19%

234,000

20%

241,080

 

  • תושבי אילת: סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי

הנחה של 10% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 238,200 ₪.

  • כוחות הביטחון

הנחה של 5% מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של 160,560 ₪ לשנה – התקרה מוקפאת עד 1/1/2020.