הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

בעניין יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן" אשר בסעיף 102(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") הקובע כי "המניות, לרבות כל זכות המוקנית מכוחן, הופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן עד תום התקופה לפחות", ולגבי סוגיה זאת פורסמה ההבהרה.

לחץ כאן למסמך המלא

ראה גם: הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה - הבהרה