הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה - הבהרה

הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה - הבהרה

בהמשך למכתב ההנחיה אשר פורסם ביום 24 ביולי 2012, אשר במסגרתו נקבעו כללים ליישום הוראות ההפקדה באמצעות נאמן, כאמור בסעיף (1) להגדרת המונח "הקצאת מניות באמצעות נאמן", לסעיף 102(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "מכתב ההנחיה", "הפקודה") ולגביו פורסמה ההבהרה להלן.

לחץ כאן למסמך המלא